OEF pravokotna razdalja --- Uvod ---

Ta modul vsebuje 36 vaj iz evklidske geometrije: premice in ravnine, vzporednost in pravokotnost, razdalja, pravokotna projekcija...

Razdalja 2D - premica z enačbo

Izračunajte razdaljo med točko in premico, ki jo določa enačba

.

Razdalja 2D - premica parametrično

Izračunajte razdaljo med točko in premico, ki jo določa parametrična enačba

, .

Razdalja 2D - premica s točkama

Izračunajte razdaljo med točko in premico, ki jo določata točki

in .

Razdalja med premicama I*

Izračunajte razdaljo med premico, ki jo določa parametrični sistem

, , , ki vsebuje točki

in ,

in premico, ki jo določa parametrični sistem

, , ki vsebuje točki

in .

Razdalja med premicama II*

Izračunajte razdaljo med premico, ki jo določa parametrični sistem

, , , ki vsebuje točki

in ,

in premico, ki jo določa parametrični sistem

, , ki vsebuje točki

in .

Razdalja med premicama III*

Izračunajte razdaljo med premico, ki jo določa parametrični sistem

, , , ki vsebuje točki

in ,

in premico, ki jo določa parametrični sistem

, , ki vsebuje točki

in .

Razdalja 3D - ravnina z enačbo

Izračunajte razdaljo med točko in ravnino, ki jo določa enačba

.

Razdalja 3D - premica z enačbo

Izračunajte razdaljo med točko in premico, ki jo določa sistemRazdalja 3D - premica parametrično

Izračunajte razdaljo med točko in premico, ki jo določa parametrični sistem

, , .

Razdalja 3D - premica s točkami

Izračunajte razdaljo med točko in premico, ko jo določata točki

and .

Razdalja 3D - ravnina parametrično

Izračunajte razdaljo med točko in ravnino, ki jo določa parametrični sistem

, , .

Razdalja 3D - ravnina s točkami

Izračunajte razdaljo med točko in ravnino, ki jo določajo točke

, in .

Razdalja 2D - vzporedni premici

Določite razdaljo med vzporednima premicama, ki ju določata enačbi

in
.

Razdalja 3D - vzporedni ravnini

Določite razdaljo med vzporednima ravninama, ki ju določata enačbi

in
.

Razdalja 3D - vzporedni premici

Določite razdaljo med vzporednima premicama, ki ju določata parametrični enačbi

, , in

, , .


Pravokotna premica 2D - enačba

Zapišite enačbo premice skozi točko , ki je pravokotna na premico, podano z enačbo

.

Pravokotna premica 2D - parametrično

Zapišite enačbo premice skozi točko , ki je pravokotna na premico, podano s parametričnim sistemom

, .

Pravokotna premica 2D - točke

Zapišite enačbo premice skozi točko , ki je pravokotna na premico, podano s točkama

in .

Pravokotna ravnina 3D - enačba

Določite enačbo ravnine, ki vsebuje točko in je pravokotna na premico, določeno s sistemomPravokotna ravnina 3D - parametrično

Določite enačbo ravnine, ki vsebuje točko in je pravokotna na premico, določeno s parametričnim sistemom

, , .

Pravokotna ravnina 3D - točke

Določite enačbo ravnine, ki vsebuje točko in je pravokotna na premico, določeno s točkama

in .

Vzporedna premica 2D - enačba

Določite enačbo premice, ki vsebuje točko in je vzporedna premici, podani z enačbo

.

Vzporedna premica 2D - parametrično

Določite enačbo premice, ki vsebuje točko in je vzporedna premici, podani s parametričnim sistemom

, .

Vzporedna premica 2D - točke

Določite enačbo premice, ki vsebuje točko in je vzporedna premici, podani s točkama

in .

Vzporedna ravnina 3D - enačba

Določite enačbo ravnine, ki vsebuje točko in je vzporedna ravnini, podani z enačbo

.

Vzporedna ravnina 3D - točke

Določite enačbo ravnine, ki vsebuje točko in je vzporedna ravnini, podani s točkami

, in .

Vzporednost ravnine in premice 3D

Parametrični sistem

, ,

določa neko premico v prostoru. Za katero vrednost parametra je tej premici vzporedna ravnina z enačbo

?


Projekcija 2D - premica z enačbo

Izračunajte pravokotno projekcijo točke na premico, podano z enačbo

.

Odgovor: Projicirana točka ima koordinati ( , ).


Projekcija 2D - premica parametrično

Izračunajte pravokotno projekcijo točke na premico, podano s parametričnim sistemom

, .

Odgovor: Projicirana točka ima koordinati ( , ).


Projekcija 2D - premica s točkama

Izračunajte pravokotno projekcijo točke na premico, podano s točkama

in .

Odgovor: Projicirana točka ima koordinati ( , ).


Projekcija 3D - ravnina z enačbo

Določite pravokotno projekcijo točke na ravnino, podano z enačbo

.

Odgovor: Projicirana točka ima koordinate ( , , ).


Projekcija 3D - premica z enačbo

Določite pravokotno projekcijo točke na premico, podano s sistemom


Odgovor: Projicirana točka ima koordinate ( , , ).


Projekcija 3D - premica parametrično

Določite pravokotno projekcijo točke na premico, podano s parametričnim sistemom

, , .

Odgovor: Projicirana točka ima koordinate ( , , ).


Projekcija 3D - premica s točkami

Določite pravokotno projekcijo točke na premico, podano s točkama

in .

Odgovor: Projicirana točka ima koordinate ( , , ).


Projekcija 3D - ravnina parametrično

Določite pravokotno projekcijo točke na ravnino, podano s parametričnim sistemom

, .

Odgovor: Projicirana točka ima koordinate ( , , ).


Projekcija 3D - ravnina s točkami

Določite pravokotno projekcijo točke na ravnino, podano s točkami

, in .

Odgovor: Projicirana točka ima koordinate ( , , ). The most recent version


  • Description: zbirka vaj o razdaljah in pravokotnih projekcijah. serveur web interactif avec des cours en ligne, des exercices interactifs en sciences et langues pour l'enseigment primaire, secondaire et universitaire, des calculatrices et traceurs en ligne
  • Keywords: math, interactif, exercice,qcm,cours,classe,biologie,chimie,langue,interactive mathematics, interactive math, server side interactivity,exercise,qcm,class, geometrija, evklidska geometrija, linearna algebra, ravnina, premica, projekcija, razdalja, pravokotnost, vzporednost