Procentrekenen

8 What percentage is coloured ? [ I ]
use_mathmlhelp tip
Never use the back-button of your browser !
You may give a non-precise answer.
In that case: round off your answer at at least two decimals.
scribling xcalc
get FIREFOX

Question 1)
Calculate in this image the percentage of the lightblue colored surface.
e.g. calculate the percentage under the thick black line.
You may give a non-precise answer.
In that case: round off your answer at at least two decimals.

Your answerrightarrow 

The most recent version

Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent.
Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.