Funció quadrątica --- Introducció ---

Aquest exercici t'ajuda a recončixer el grąfic corresponent a una funció, o la funció corresponent a un grąfic. Les funcions d'aquest exercici interactiu són funcions quadrątiques, és a dir, polinomis de segon grau.

En la configuració de l'exercici pots triar

Altres exercicis sobre :
The most recent version