Fraccions (Nivell de 6è) --- Introducció ---

Aquest mòdul conté de moment 23 exercicis sobre fraccions.

Sumar dues fraccions

Calcula la suma següent, i escriu-la en forma decimal:
(Pot ajudar-te utilitzar la forma decimal d'aquests nombres)

+ =

Calcular una fracció d'un enter (1)

Calcula els de :

Resposta:

Calcular una fracció d'un enter (2)

Calcula els de , i dóna el resultat en forma decimal:


Calcular un percentatge d'un nombre

Calcula el % de i dóna el resultat en forma decimal:


Comparar dues fraccions

Completa amb <, > o = :

     

Completar una fracció

Omple el següent per establir la igualtat:

  =  

Decimal->Fracció

Dóna una expressió en forma de fracció del nombre següent:

=

Fracció->Percentatge

Converteix en percentatge la fracció següent:

= = %
100

Fracció->Decimal

Dóna la forma decimal de la fracció següent:

=

Fraccions iguals (1)

Estableix la correspondència entre fraccions iguals.


Fraccions iguals (2)

Entre les fraccions presentades a sota, identifica els tres parells que són iguals.

Primer parell: =
Segon parell: =
Tercer parell: =

Llegir l'abscissa d'un punt

Escriu la fracció corresponent al punt indicat per la fletxa sobre la recta graduada.

xrange -0.1,+0.1 yrange -2,2.2 hline black,0,0 arrow 2.5,0,,0,10,black parallel ,-0.3,,0.3,1/,0, 200, blue parallel ,-0.8,,0.6,1,0, 40, red arrow ,2,,0, 8, black
Lletres->Xifres (1)

Escriu en forma de fracció el nombre:
Lletres->Xifres (2)

Escriu en forma de fracció el nombre:

Multiplicar un enter per una fracció (1)

Efectua la multiplicació següent:


Multiplicar un enter per una fracció (2)

Efectua la multiplicació següent, i dóna el resultat en forma fraccionària:

=

Multiplicar un enter per una fracció (3)

Efectua la multiplicació següent, i dóna el resultat en forma decimal:

=

Reconèixer una fracció (1)


Del rectangle de dalt, quina és la fracció acolorida en roig?


Reconèixer una fracció (2)


Quina fracció d'un rectangle està acolorida en roig?


Reconèixer una fracció irreductible

Entre les fraccions següents, quina és irreductible ?

Simplificar una fracció

Simplificar per 2, 3, 5 o 11 la fracció següent:

  =  

Xifres->Lletres (1)

Escriu en lletres el nombre:Xifres->Lletres (2)

Escriu en lletres el nombre:


The most recent version